Ja, om du behöver skapa PDF-dokument via API-anrop så kan pdfMotor vara ett bra och mycket prisvärt alternativ. pdfMotor har ett enkelt API och inkluderar ett webbaserat användargränssnitt som gör det möjligt att redigera dokument och mallar direkt i webbläsaren.

Stora skillnader

InDesign Server är i grunden InDesign utan ett användargränssnitt. Det är ett program som installeras på en server och som behöver styras med hjälp av script. Det finns flera olika företag som erbjuder system för webbaserade användargränssnitt ut mot användaren. Höga kostnader till trots så finns det sammanhang där de avancerade finesserna InDesign behövs, då främst i större organisationer. Men mer vanligt är att investerings-, drift- och licenskostnader blir orimligt höga.

pdfMotor är istället en molnbaserad tjänst där du betalar för det du använder. Ett enkelt API och ett användarvänligt webbgränssnitt är för oss långt viktigare än avancerade finesser. Enkelt för utvecklare. Enkelt för användare. Men inte så avancerat och dyrt.

Tips: Använd TryckeriAPI för att skicka iväg ditt dokument till tryck!

Läs även:
Kort introduktion till pdfMotor för web-to-print
Hello world exempel för pdfMotor