Det är drygt 12 år sedan vi lanserade den första versionen av vår web-to-print-lösning för direktreklam. Mycket har hänt genom åren och mängder av trycksaker har skapats. Minst lika mycket har hänt med tekniken och behovet av att enkelt kunna integrera web-to-print-funktioner i befintliga system.

Dags att tänka nytt

De tidigare versionerna utgick ifrån att web-to-print (eller trycksaksmallar) var en inbyggd funktion i någon form av e-handelslösning. Och grundtanken är såklart att trycksaken som skapas naturligt kommer att beställas hos ett tryckeri. Detta upplägg är grunden i alla web-to-printlösningar vi kommit i kontakt med.

Men vad händer när du bara vill ha en "web-to-pdf"-funktion – det är ofta utgångspunkten när nya lösningar byggs med dagens teknik...

Därför slopar vi kopplingen till e-handelslöningen för att helt fokusera på att skapa byggstenar för enkel integration i andra lösningar!

Hej pdfMotor + API!

Nya pdfMotor vänder sig i första hand till utvecklare och systemägare som vill integrera web-to-print och dokumentmallar i sina egna lösningar. Tjänsten gör det möjligt att utveckla kraftfulla och lättanvända web-till-print-lösningar på kort tid.

  • Stöd för variabeldatakörningar
  • Webbaserat UI för att redigera dokument och mallar
  • Behörighetsroller för att låsa element
  • API för full automation
  • Hostad lösning – du slipper extra servrar

För att enkelt beställa trycksaker via ett API så finns tjänsten TryckeriAPI – för API-baserad trycksaksbeställning.

Läs mer om pdfMotor:
Hello world exempel för pdfMotor