pdfMotor är en strömlinjeformad tjänst som gör det möjligt att med enkla anrop skapa PDF:er för tryck, baserade på egendesignade mallar.


Skapa PDF från JSON-data

Skapa en PDF från JSON-data

Det vanligaste och absolut enklaste exemplet är att skapa en PDF utifrån en mall innehållande en variabel namn.

HTTPS POST|GET
/v1/doc/mycompany/mytemplate

JSON-data:

{
  "variables": { 
    "namn": "Mike"
  },
  "role": "admin",
  "format": "pdf"
}Skapa PDF från JSON-data

Skapa ett dokument för redigering

Vill du ge användaren möjlighet att redigera dokumentet så skapar vi mydocument och en användar-session. Rollen bestämmer vad som kan göras med dokumentet. När användaren är klar så gör du bara ett nytt anrop för att generera PDF eller skapa en förhandsvisning, liknande anropet ovan.

HTTPS POST|GET
/123456/mycompany/mytemplate:mydocument

JSON-data:

{
  "variables": { 
    "namn": "Mike"
  },
  "role": "admin",
  "create": 1,
  "ttl": 3
}

Enkelt att integrera

pdfMotor är medvetet designad för att enkel integration. Det som inte inkluderas i exemplen ovan är autentiseringen/signering samt eventuell encodning av data. Men allt sånt finns med i våra kodexempel i PHP. Det gör startsträckan lite kortare!

Läs även:
Är pdfMotor ett alternativ till InDesign Server?