Systembyråns hemsida

Lite mer om...

Lathund: Vilka trycksaker lämpar sig bäst för TryckeriAPI?

Det spontana svaret är såklart återkommande standardproduktioner – men det är en missvisande förenkling! Här finns en enkel checklista över vad som är viktigt utifrån beställarens och tryckeriets perspektiv...

Hur ska vi tänka kring bokning av frakter?

Manuell bokning av frakt är ett arbetsmoment som snabbt kan bli en flaskhals när antalet beställningar ökar. Vill du öka antalet beställningar via t.ex. TryckeriAPI så kan det vara intressant att läsa om hur TryckeriAPI kan underlätta arbetet.

Ett API för att beställa trycksaker?

Är du systemägare eller utvecklare och vill automatisera beställning och produktion av trycksaker via ett API? TryckerAPI kan vara en del av lösningen.