Det är mycket som hänt under huven på TryckeriAPI de senaste månaderna – och många nya funktioner har vuxit fram i nära samarbete med beställare och tryckerier.

Detaljerad information om uppdateringen kommer att gå ut till alla aktiva utvecklare under slutet av augusti. Uppgradering avklarad.

Befintliga integrationer kommer att fungera som vanligt.
Inga ändringar har gjorts i anropen, bara nya tillägg.

Nyheter för utvecklare

  • Uppdaterad API-dokumentation samt körbara kom-igång-exempel
  • Webbgränssnitt för att underlätta integrationen och se job-status
  • I utvecklingsmiljön är det nu möjligt att simulera produktion av beställningar med allt vad statusuppdateringar och postbacks heter

Nyheter för produktion

  • Användagränssnittet har förbättras med möjlighet att låta kunder se job-status
  • Nya standardflöden för digitalprint är redo att användas
  • Förbättrad rapportmotor för statistik och uppföljning
  • Bättre återläsning från UniFaun, Pacsoft Online samt DHL Multishipping
  • Kundspecifika beställningsformulär för att låta kunder beställa utan programmering!

Dataskydd och GDPR

Vi har analyserat fler än 10 000 beställningar och kartlagt format, produktionstid och returhantering i syfte att förbättra borttagning och gallring av förbrukade personuppgifter. Det har resulterat i bättre anonymisering samt en dialog med kunder som skickar in irrelevant data. Om inget annat avtalas så anonymiseras alla personuppgifter och uppladdade filer raderas automatiskt från API:t efter 3 månader. Samma regler börjar gälla för lokalt placerad TryckeriAPI-utrustning.

Vissa produktioner kan tillämpa andra regler. Hanterar du känsliga personuppgifter så är det alltid bäst att stämma av med ditt tryckeri och oss på Systembyrån.