• Du har en befintlig systemlösning
  • Det skapar PDF-filer per automatik
  • Dessa PDF:er ska tryckas och skickas till kund

Hur går det till utan ett API?

Vi frågade olika tryckerier

Svaren? Ja, det var bara att skicka över filerna med FTP, epost, sprend eller via uppladdningsformulär. Men allra helst med epost för att få med leveransadress, om inte filerna var för tunga.
Efter några enkla följdfrågor stod det klart att det inte var speciellt mycket automatik med i bilden hos något av tryckerierna.

Med så låg volym, fick vi det förklarat för oss, går det snabbare och enklare att hantera allt manuellt.

Med stor erfarenhet från tryckeribranschen så var det svårt att acceptera argumentet. Vår bild var den omvända – små jobb brukar vara de som tar mest tid. Är det inte där automationen skulle göra störst nytta!?

För att kunna få konkurrenskraftiga priser redan vid mindre volym så insåg vi att produktionen behöver förenklas och förberedas i detalj – vi behövde minimera tryckeriets arbetsinsats. Nyttan för tryckeriet blev samtidigt uppenbar genom ökad kapacitet även vid mindre upplagor! Idén bakom TryckeriAPI är att skapa mervärde hos både beställare och tryckeri.

TryckeriAPI i praktiken

Exempel: Ditt system förbereder all information som behövs för att lägga beställningen. Detta underlag tillsammans med tryckfärdigt original levereras till TryckeriAPI, som automatiskt skickar beställningen vidare till rätt produktionskö hos ditt tryckeri (fler exempel här).

Fördelar:

  • Kortade ledtider
  • Minimera felkällor tack vare strukturerad information
  • Frigör tid genom att minimera manuell hantering
  • Automatisk återkoppling
  • Bygger långsiktiga samarbeten
  • Framtidssäker lösning som inte är låst till ett enskilt tryckeri eller begränsat till en kund
  • Kan köras helt fristående, utan integration mot produktionssystem.

Om ditt system endast levererar data-filer så kan TryckeriAPI även skapa PDF-filer med variabeldata-mallar som ett steg i leveransen till tryckeriet!

Läs även:
Vilka trycksaker lämpar sig bäst för TryckeriAPI?
Så här kan fraktbokning byggas in i produktionsflödet