Manuell bokning av frakt är ett arbetsmoment som snabbt kan bli en flaskhals när antalet beställningar ökar. Vill du öka antalet beställningar via t.ex. TryckeriAPI så kan det vara intressant att läsa om hur TryckeriAPI kan underlätta arbetet.

TryckeriAPI hanterar fraktbokningen lokalt

Fraktbokning sker lokalt

Först är det viktigt att förtydliga att fraktbokning inte sker centralt i API:t utan sker först i samband med lokal produktion. Varje tryckeri eller produktionsenhet har egna arbetsrutiner och fraktbokning måste kunna anpassas efter de lokala önskemålen. TryckeriAPI gör detta möjligt genom att köra små lokala hjälpprogram (s.k. Actions) där delvis färdiga fraktbokningsrutiner helt kan anpassas till verksamheten. Flexibiliteten gör det möjligt att sätta upp avancerade fraktberäkningar för en typ av produktion, men låta andra produktioner följa helt andra regler.

 • Adressdata för Unifaun Online och Pacsoft Online
  Det enklaste hjälpmedlet är importerbara adresser. Är alla leveranser snarlika går det utmärkt att batch-boka stora mängder frakter!
 • Indelning i batcher (Unifaun/Pacsoft Online)
  TryckeriAPI kan automatiskt dela in produktioner utifrån mottagarens land i kombination med t.ex. antal produkter. I de fall leveranserna är snarlika, med få variationer, kan underlaget till Pacsoft/Unifaun vara helt förberett och synkat mot packlistor för maximal effektivitet och kontroll. Detta kräver ej API-integration mot Unifaun eller Pacsoft Online.
 • Automatiskt förberedda frakter
  När utleveranser varierar i storlek och vikt men ändå följer ett tydligt regelverk, så kan bokningen förberedas för enkel utskrift från Unifaun Online eller Pacsoft Online. Detta kräver nycklar för API-integration mot respektive system, något som behöver beställas från Postnord eller Unifaun.
 • Automatisk fraktbokning
  Fraktbokning och etikettutskrift sker automatiskt i samband med packning. Här måste varje liten detalj kring emballage, innehåll, vikt, varuvärde, tullinformation m.m. att vara med i beräkningen. Att automatisera ner till denna detaljnivå är ett omfattande arbete, men vid rätt typ av produktion och vid stora volymer blir tidsbesparingen stor!

I de fall leverans sker till länder utanför EU så finns det möjlighet att automatiskt skapa proforma-fakturor. Dessa exporthandlingar kräver att inkommande TryckeriAPI-beställning även innehåller information om avsändare, varuklasser, innehåll, antal och värde m.m.

Läs även: