Händelsestyrd syftar till att något sker vilket automatiskt påbörjar en i förväg planerad marknadsföring eller kommunikation. Det engelska namnet för detta är Marketing Automation. Ett mer beskrivande namn kan vara automatiserad bearbetning, för det är egentligen det vi pratar om :)

Förenklat: När detta händer så utför det här

  • Dagen innan någons tandläkarbesök – skicka en påminnelse via SMS
  • Tre månader inför bilbesiktning – erbjud en snabbservice i bilverkstaden
  • Lite innan kundens avtalstid löper ut – skicka ett bra erbjudande om förlängning

Rätt enkelt, eller hur! Men visst är det lätt att förstå varför man vill automatisera denna typ av marknadsföring helt. Det frigör tid och gör det möjligt att med små resurser bearbeta stora målgrupper. Det är mycket kraftfulla argument för både små och stora företag. Det lilla företaget har vanligtvis inte resurserna för att göra denna typ av bearbetning. De större företagen spar tid och resurser eller kan nå ut till fler.

Tajming, logik och mätbarhet

Det går såklart utmärkt att bygga upp längre bearbetningar som pågår under en längre tid och där saker sker med olika mellanrum. Perfekt för att hålla kundkontakt under en avtalsperiod etc.

Vad händer om någon inte svarar på ett erbjudande – då kanske vi vill skicka ut en påminnelse osv.
Det går att göra logiska beslut som tar hänsyn till detta. Och även analysera svar för att avgöra om kunden är varm eller kall. Ibland ska en säljare ringa upp direkt för bästa resultat osv.

Till viss del ligger styrkan hos händelsestyrd marknadsföring och kommunikation även i att resultatet blir mätbart. Att direkt se statistik och resultat gör det möjligt att enkelt följa upp, ändra och skruva på parametrar för att få bästa resultat. Vi på Systembyrån axlar normalt denna roll och stöttar marknadsavdelningen med vår erfarenhet och den tekniska kompetens som krävs.

Fysiskt och digitalt

Det har varit stor fokus på olika digitala kanaler. Men allt fler marknadsförare vill blanda in fysiska trycksaker och papper igen!
Varför? Jo, mängden epost har ökta och helt plötsligt är det enklare att sticka ut genom att skicka ett vanligt brev eller en trycksak!

Systembyrån tror på att kombinera trycksaker och digitalt material för att uppnå rätt effekt. Därför har vår plattform för händelsestyrd kommunikation – Relationsroboten – inte bara stöd för digitala kanaler utan hanterar såväl statiska som personifierade trycksaker. Givetvis kan spårbara kampanj- och QR-koder användas för att mäta resultat...

Läs även:
Hur kommer vi igång med händelsestyrd marknadsföring?