Nya versionen innehåller stora förändringar under ytan. Vi har gått igenom frågor och feedback vi fått av utvecklare och tryckerier, vilket resulterat i en rad ny funktionalitet och en hel del förändringar av befintligt flöde. Vi berättar mer hur det påverkar respektive användargrupp nedan.

Utvecklare / integratör

Utökat stöd för tillbehör och tillägg i beställningar. Tilläg som t.ex. ramar, etuier och presentförpackningar bygger inte längre på olika val av preset. Istället taggar TryckeriAPI automatiskt upp beställningen för rätt flöde utifrån inkommande tillval (s.k. includes).

Bättre stöd för tullhantering, med möjlighet att specificera förtullat värde samt fraktkostnad m.m.

Möjlighet att ändra leveransadresser efter att en beställning gått i produktion – fram till det att frakten har bokats (gäller ej alla produktioner och kräver att produktionsenheten har stöd).

Stöd för fler typer av produktioner som t.ex. textiltryck, skyltproduktion eller helt manuella arbetsinsatser av alla de slag.

Produktionsenheter

Nytt packflöde med digitaliserade packstationer. Dessa stationer tar hand om packlistor, fraktbokning, tulldokument och ger ett förenklat flöde som samtidigt eliminerar onödiga felkällor.

Tillägg till beställningar hanteras nu med hjälp av taggar som kan användas för att påverka val av frakt/produktionsflöde/förpackning. Detta gör produktionsflödet mer flexibelt och anpassningsbart efter lokala förutsättningar.

Fler rapporter och enlkare underlag för fakturering och statistik.

Uppdatering av användagränssnittet för produktionspersonal med enklare och kraftfullare hantering av produktionsbacher m.m.