Det finns egentligen inga begränsningar i vilka typer av produktioner som går att beställa. Men all typ av produktion som är återkommande bör ses som möjliga kandidater, t.ex

 • Produktioner som är frekvent återkommande
 • När trycksaker produceras på beställning med leverans direkt till kund
 • När variabeldata och PDF-mallar används för att skapa trycksaker
 • Vid produktion av DR-utskick som ska postinlämnas
 • När korta ledtider önskas

För att ett API-baserat flöde ska vara intressant att implementera så behöver det ge ett mervärde till beställaren, tryckeriet eller optimalt till båda parter!
Exakt vad som är viktigt beror på företag, arbetssätt och behov. Här listar vi några av de punkter som har visat sig viktiga i de samtal vi haft kring automation.

Ur tryckeriets perspektiv

 • Att fler kunder kan beställa samma typ av produktion
 • Produktionstekniskt lika från gång till annan
 • Samproduktion så kunders mindre beställningar blir till en enda stor produktion
 • Minimera all manuell handpåläggning
 • Beställning och leverans av tryckmaterial optimeras utifrån tryckeriets förutsättningar
 • Regler för frakt och fraktbokning är förbestämt
 • Automatisk återkoppling till kund sparar tid

Ur beställarens perspektiv

 • Pålitligt produktionsflöde med pålitliga leveranser
 • Minimalt med handpåläggning
 • Automatisk återkoppling av produktionstatus via postbacks
 • En lösning som inte är låst till ett tryckeri
 • Långsiktigt sammarbete med ditt tryckeri

Läs även:
Introduktion till TryckeriAPI – ett API för att beställa trycksaker
Så fungerar fraktbokning i TryckeriAPI