För att dra nytta av automatiserad eller händelsestyrd marknadsföring så är det viktigt att tänka på hur bearbetningen ska gå till. Här finns ett par tänkvärda punkter för att komma igång med din första "kampanj".

Först börjar vi med att förklara de olika uttryck som vi använda när vi beskriver och planerar automatiserad kommunikation i Relationsroboten.

 • Kampanj/bearbetning
  Automatiserad marknadsföring - en kampanj
  Att få mottagaren från A till B. Det kan vara en punktinsats eller sträcka sig över flera år. Flera kampanjer kan vara igång samtidigt och bearbeta samma personer.

 • Karta/taktik
  Kampanjkarta och taktik för marketing automation

  Hur ska vi göra detta?
  Sätt upp en tänkt färdkarta för mottagaren. Lite som en bussresa som går från start till mål och stannar på olika hållplatser längs vägen där olika inplanerade aktiviteter utförs i syfte att serva och inspirera resenären mot målet.

 • Biljett/Ticket: För att kunna åka med på resan så krävs en personlig biljett. Det är biljetten som innehåller information om när resan påbörjades och vilken hållplats resenären befinner sig på. Resenärer kan kliva på när som helst och färdas framåt i sin egen takt – helt automatiskt!

Viktigt att tänka på

 • Vad vill vi uppnå? Spetsa till målet och försök hitta bra mätpunkter – först då kan vi följa upp och utvärdera resultatet.
 • Vilken målgrupp riktar vi oss till – försök identifiera dig med och förstå mottagarna. Är målgruppen för bred så dela upp den ytterligare!
 • Det som skickas ut måste vara relevant för mottagaren. Prata deras språk. Använd deras argument.
 • Ta fram innehåll. Tänk igenom syftet med bearbetningens olika hållplatser. Vilka ska vara relationsbyggande och vilka bör vara säljande etc.
 • Undvik att datera innehåll. Automation innebär att det skickas iväg när det passar kunden – det sammanfaller sällan med ett fast datum eller fjolårets nyheter :)

Så fort du har ett grovt utkast så be om att få feedback från någon som inte är insyltad i verksamheten. Feedback ger dig lite mer kött på benen för att kunna gå vidare med att förfina innehållet och anpassa det till mottagaren. Kanske ska någon detalj beskrivas lite tydligare och med andra ord än facktermer osv.

Dina kollegor vet redan för mycket och tar för mycket för givet!

När Systembyrån tar hand om tekniken så finns vi också här som bollplank för feedback samt analys av resultat. Vi har även satt ihop en extern oberoende testgrupp som gärna tycker till när det behövs en utomståendes synvinkel!Vill du veta mer eller kaske testa en mindre kampanj och utvärdera resultatet!?
Varmt välkommen att kontakta Christian Löfstedt på telefon 0732-517 550.