Att utveckla ett strömlinjeformat produktionssystem är en utmaning som kräver ödmjukhet och tålamod. Alla produktionsflöden har sina utmaningar och sina möjligheter till optimering.

I skrivande stund skickas mer än 85% all TryckeriAPI-hanterad produktion direkt till konsument. Det ställer höga krav på alla inblandade. Nu blir e-hanlarens kundtjänstarbete en viktigt del att ta hänsyn till i produktionens utformning. Det finns tid att spara och fel som kan hindras.

Och när produktionsvolymen ökar blir vissa moment uppenbara tidstjuvar eller kanske rent av flaskhalsar. Det är här TryckeriAPI gör skillnad med ett helt nytt reglelverk för hur inkommande jobb kan hanteras. Nu kan vissa ändringar ske parallellt med produktion för att inte begränsa kapaciteten!

Nya flödet innebär i princip att ordrar kan få uppdaterade leveransadresser och justering av tillbehör ända fram till dess att plock/pack påbörjas. Även vissa varningsflagg kan tillåtas följa med hela vägen i väntan på korrigering om så önskas.

Produktionstekniskt innebär detta att antalet onödiga stopp minimeras och tillkommande ändringar inte längre påverkar den totala kapaciteten. Lönsamt för produktion och beställare.

Allt handlar såklart om att utforma produktionen så det passar din verksamhet. Därför kan vissa varningsflagg vara helt interna och andra visas ut mot kund. Felaktiga telefonnummer och adresser kanske rent av bör åtgärdas direkt av beställaren?

Att använda flaggning av avvikelser gör produktionen flexibel och enkel att utveckla. Mätbarhet är också en bonus vid kvalitets- och förbättringsarbete..

Sitter du som köpare eller producent?
Hur tänker du kring detta och vilka utmaningar du står inför?

Christian Löfstedt
christian@systembyran.se
Mob. 0732-517 550