Här är de vanligaste frågorna som ställs kring tjänsten TryckeriAPI.
Eftersom API:t används både av beställare och produktionsenheter så har vi delat upp frågorna för tydligare kontext.

Frågor från produktionsenheter

Måste vårt produktionssystem ha stöd för TryckeriAPI?
Nej. TryckeriAPI körs parallellt med befintliga produktionssystem. Ingen integration behöver göras.

Vad gör TryckeriAPI och hur blir produktionsflödet?
TryckeriAPI öppnar upp en "buss och taxi-fil" in till din produktionsapparat.
Exakt vilken typ av produktion som tillåts är helt upp till varje produktionsenhet, men ofta är det produktioner som ger volym över tid och som är intressant för många kunder.

Olika kunders inkommande API-beställningar samlas in och får invänta nästa produktionsfönster (eller en lämplig lucka i produktionen). När tiden är inne så förbereder TryckeriAPI alla produktionslistor och samkör de inkomna kundbeställningar av samma typ i en enda produktionsomgång. API:et har även stöd för att förbereda fraktboknings-, postinlämnings- och faktureringsunderlag etc.

TryckeriAPI gör det möjligt att hantera väldigt många API-kunder med väldigt varierande upplagor!

På vilket sätt kan produktionen förberedas?
I TryckeriAPI finns olika sorterings- och grupperingsmöjligheter samt funktioner (s.k. Actions) som kan användas för att anpassa produktionen efter de lokala förutsättningarna.

Det finns bl.a. funktioner för att göra utskjutningar, skärmärken, addressering, fraktberäkningar, packlistor, följesedlar, tulldeklarationer, variabeldata, qr-koder och personliga länkar (PURL) samt specialparametrar för produktion m.m.
Det är med hjälp av dessa funktioner som produktion kan skräddarsys. Finns det inte färdiga moduler så hjälper vi till med att ta fram nya efter önskemål.

Vad är postbacks och återkoppling mot beställande system?
En viktig del av TryckeriAPI är möjligheten för beställare att få återkoppling om status och när en produktion har skickats eller postinlämnats osv. Det ger beställaren möjlighet att återkoppla till slutkund med informtion om status, kolliid eller förväntat leveransdatum etc.

En postback är benämningen på det förenklare HTTP-anrop som TryckeriAPI gör mot kundens system. Kunden väljer själv om de önskar en postback eller inte i samband med varje beställning.

Frågor från beställare